Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding
1.1 Het online programma Intuitie Next Level’ is onderdeel van mijn onderneming Nina Hamburger. Voor de leesbaarheid van dit document heb ik ervoor gekozen om de algemene voorwaarden in de “ik” vorm te schrijven. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Nina Hamburger bedoeld:
• Nina Hamburger
• Jachtlaan 15
• Bilthoven.
• KvK 30211351,
• BTW nr: NL 16666 3293 B01
• Emailadres: info@ninahamburger.nl.
1.2 Overal in dit document waar ik praat over ‘dit/mijn programma’ heeft dit betrekking op het online programma Intuitie Next Level.

Artikel 2: Deelname programma
2.1 Deelname aan het online programma Intuitie Next level is definitief als je de betaling voor dit programma via mijn website hebt voldaan. Er is ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen. In dat geval is je deelname definitief als je de betaling voor het 1e termijn hebt voldaan.

2.2 Deelname aan het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Ik bezit de intellectueel eigendomsrechten op alle materialen van dit programma. Je mag de opgedane kennis niet commercieel verkopen of opnemen in een eigen programma.

2.3 Je moet een internetverbinding hebben om dit online programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

2.4 Voldoet het online programma niet aan je verwachtingen? Stuur mij een persoonlijke mail. Ik ben pas tevreden als jij het ook bent! Besluit je om wat voor’n reden dan ook om toch niet mee te doen met het online programma en wil je je geld terug? Dit kan tot 30 maart 2019, na deze datum is het niet meer mogelijk om geld terug te vragen.

2.5 Ik behoud me het recht voor om zonder opgave van reden een deelnemer van deelname aan het online programma uit te sluiten. In dit geval heeft de deelnemer het recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag.

Artikel 3 : Inhoud Online Programma
3.1 Het online programma bestaat uit 10 lessen in 10 weken en een rust week. Iedere week staat er een nieuwe les voor je klaar bestaande uit video’s, meditaties, opdrachten die je in je eigen tempo kunt volgen. Ik adviseer je echter wel om het weekschema aan te houden om zoveel mogelijk te kunnen leren van de ervaringen van andere deelnemers. Ervaringen kun je delen via de besloten facebook pagina van Intuitie next level.

3.2 Op het moment dat je vragen hebt kun je deze stellen via de besloten facebook pagina. Ik zal proberen om al je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en je op deze manier te begeleiden bij dit online programma. Ook geef ik maandelijks een Facebook live sessie waarin je je vragen kunt stellen. Mocht je verhinderd zijn om het Facebook live te volgen, dan kun je de ‘replay’ bekijken.

3.3 Counsel of Light bestaat uit het online programma + 5 live bijeenkomsten en eventueel is het ook mogelijk om een individuele sessie met mij of een collega extra er bij te boeken. De data van de workshops staan nog niet vast. Het is niet mogelijk om inschrijfgeld terug te vorderen in geval van afwezigheid.

3.4 We zullen samen een datum prikken voor de individuele sessie. Indien je minimaal 24 uur van tevoren een individuele sessie annuleert of wijzigt, dan is het mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Het is helaas niet mogelijk om een individuele sessie te annuleren/wijzigen minder dan 24 uur van te voren.

3.5 In noodgevallen behoud ik me het recht voor om ten alle tijden de data/tijdstippen van onderdelen van het (Counsel of light) programma te wijzigen of door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 4 : Prijzen
4.1 Via mijn website, via webinars of op andere manieren doe ik regelmatig aanbiedingen voor deelname aan mijn programma. Deze aanbiedingen zijn geldig voor specifiek aangegeven tijdstippen, daarna niet meer.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Tijdens de opleiding Intuitie Next Level deel ik mijn kennis, ervaring en tools over hoe je je intuïtie in 9 weken naar een hoger niveau kunt tillen. Het resultaat dat jij behaalt hangt echter voor een groot deel af van je eigen inspanningen en je bereidheid om te oefenen en mijn adviezen toe te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om hier voldoende tijd voor te reserveren. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor de resultaten die jij behaalt met behulp van dit programma.

5.2 Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met het door mij aangeboden programma.

5.3 Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming tot het maximale bedrag ter hoogte van de kosten van deelname aan mijn programma (exclusief BTW).

Artikel 6: Beschikbaarheid Materialen
6.1 Ik streef ernaar dat je altijd online toegang blijft houden tot de lessen en materialen van dit programma. Mochten de materialen ooit offline gaan krijg je altijd de mogelijkheid om de materialen te downloaden. Ik gebruik hiervoor jouw gegevens voor zover ze bij mij bekend zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid om mij op de hoogte te stellen als je gegevens wijzigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens
7.1 Ik gebruik jouw persoonsgegevens uitsluitend voor mijn eigen dienstverlening, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen van mijn nieuwste producten of programma’s via nieuwsbrief, email of social media. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
7.2 Uiteraard hou ik me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8: Klachtenprocedure
8.1 Ik doe er alles aan om de kwaliteit van het programma te waarborgen. Mocht je desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan je je hieromtrent richten tot mail@ninahamburger.nl.